فول آلبوم کردی

 • آیت احمدنژاد
 • آزاد جواهری
 • احمد حیران
 • اسعد رزازی
 • اسماعیل آغا
 • اردلان بکر
 • آلان جمال
 • آلان عمر
 • ایوب قلعه
 • ایوب علی
 • ایمان نوری
 • امین غلامیاری
 • افشین حاجی قادری
 • آکام {رپر}
 • ارتعاش {رپر}
 • تاهیر توفیق
 • تاهیر خلیلی
 • بکر لگزی
 • برزان احمد
 • بهمن ذکاوت
 • بهجت یحیی
 • بابک رحمانی
 • بهمن علی خانی
 • پندی قدیمی
 • بلیند عبدالله
 • بلیند ابراهیم
 • بختیار صالح
 • پیوند جاف
 • خبات مولودی
 • چـ.ـوپی فتاح
 • چــــ.ـــنار
 • چیا {رپر}
 • جوان حاجو
 • جمال مفتی
 • داشنــ.ــی مــراد
 • سمکو فیضی
 • سیذ علی اصغر کردستانی
 • سعید خزایی
 • سیروس امامی
 • سیروس جمشیدی
 • ساتی { رپر}
 • صلاح داوود
 • سابیر کردوستانی
 • شـــوان پــرور
 • مظهر خالقی
 • محمد جزا
 • محمد امین غلامیاری
 • مجتبی ترکاشوند
 • محمد امیری (آواره)
 • مصطفی خزایی
 • مصطفی فرزامی
 • مسعود جلیلیان
 • مـ.ـرزیه فریـ.ـقی
 • محسن لرستانی
 • محمد ماملی
 • مکائیل
 • متین پساینده
 • مهرداد {رپر}
 • نجمه غلامی
 • ناســ.ــر رزازی
 • نــ.ـــازدار
 • کــــامــــکــار
 • کمال گلچین
 • کمال گنجی
 • کریم کابان
 • کریم خاکی
 • کمال محمد
 • کامران عمر
 • کاریگر {رپر}
 • حسن کرمی
 • حسین صفامنش
 • حسن زیرک
 • حمید حمیدی
 • لک امیر
 • لـــ.ــوکه ظاهیر
 • لیــ.ــلا فریقی
 • فریبرز نامداری
 • فرشاد آزادی
 • فرزین کاظمی
 • فرزاد اسدی
 • فرهنگ ملکی
 • فرهاد کوهی
 • فرمیـــ.ـــسک
 • فتــ.ــانه ولیدی
 • فرهاد منصوری
 • نورالدین بزله
 • نیما رحمانی
 • رضا لرستانی
 • ریزان {رپر}
 • روزبه مصلح
 • رینوس کمالی
 • رسول نامداری
 • زکریا عبدالله
 • زانا عبدالهی
 • صادق الهیاری
 • عزیز شاهرخ
 • عـــارف عثمان
 • عباس کمندی
 • علی زندی
 • عطا قره داغی
 • علی مردان
 • علی کردار
 • عدنان کریم
 • عادل هورامی
 • عزیز ویسی
 • عرب عثمان
 • عین دین
 • علی فرزامی
 • عرفان مظفری
 • هدایت قادری
 • هــ.ــانـــی
 • هیمن عزیز پور
 • کاوه
 • یاسر رستمی
 • یاسر {رپر}