آدرس جديد کرد موزيک٬ آدرس جدید کرد موزیک٬ آذر قبادي٬ آرام بابان٬ آهنگ کردي٬ آهنگ کردي شاد٬ آهنگ کردی٬٬ آهنگ کوردی٬ کوردموزیک٬٬ آهنگ کردی شاد٬ آهنگ محلي٬ آهنگ محلی٬ احمد خليل٬ اصغر ایمانی٬ افشين مريواني٬ اميرحسني٬ باران حکيمي٬ بيوگرافي آذر قبادي٬ بيوگرافي آرام بابان٬ بيوگرافي احمد خليل٬ بيوگرافي افشين مريواني٬ بيوگرافي امير حسني٬ بيوگرافي باران حکيمي٬ بيوگرافي تيشکو٬ بيوگرافي داوان٬ بيوگرافي دلنيا رزازي٬ بيوگرافي رافا٬ بيوگرافي رافع٬ بيوگرافي سهراب روزگرد٬ بيوگرافي سيوان گاگلي٬ بيوگرافي عدنان پا وه اي٬ بيوگرافي عزيز ويسي٬ بيوگرافي عمر گاگلي٬ بيوگرافي فواد پيشوا٬ بيوگرافي کاروان خباتي٬ بيوگرافي کيا شادمان٬ بيوگرافي نويد زردي٬ بيوگرافي هادي احمدي٬ بيوگرافي هژار٬ بيوگرافي هژار رپر٬ بیوگرافی عزیز ویسی و اصغر ایمانی٬ تيشکو٬ دانلود آلبوم٬ دانلود آلبوم امير حسني٬ دانلود آلبوم جديد٬ دانلود آلبوم جديد کردي٬ دانلود آلبوم سيوان گاگلي٬ دانلود آلبوم عمر گاگلي٬ دانلود آهنگ٬ دانلود آهنگ آذر قبادي٬ دانلود آهنگ احمد خليل٬ دانلود آهنگ افشين مريواني٬ دانلود آهنگ باران حکيمي٬ دانلود آهنگ به یاد جاران٬ دانلود آهنگ بي قرار٬ دانلود آهنگ پيي بلين٬ دانلود آهنگ تاقانه کي٬ دانلود آهنگ تيشکو٬ دانلود آهنگ جديد٬ دانلود آهنگ جديد کردي٬ دانلود آهنگ جدید٬ دانلود آهنگ جدید کردی٬ دانلود آهنگ چاره نوس٬ دانلود آهنگ خرنه٬ دانلود آهنگ داوان٬ دانلود آهنگ دايه ممده به گورگه٬ دانلود آهنگ دل آرام٬ دانلود آهنگ دلنيا رزازي٬ دانلود آهنگ رافا٬ دانلود آهنگ رافع٬ دانلود آهنگ زولفت٬ دانلود آهنگ ژياني خوش٬ دانلود آهنگ سردار٬ دانلود آهنگ سهراب روزگرد٬ دانلود آهنگ سوري٬ دانلود آهنگ سيوان گاگلي٬ دانلود آهنگ شاي گولان٬ دانلود آهنگ طايه ممده به گورگه٬ دانلود آهنگ عدنان پا وه اي٬ دانلود آهنگ عزيز ويسي٬ دانلود آهنگ عزیز ویسی و اصغر ایمانی٬ دانلود آهنگ فواد پيشوا٬ دانلود آهنگ کاروان خباتي٬ دانلود آهنگ کالکشن 2017٬ دانلود آهنگ که ي شه و دادي٬ دانلود آهنگ کولبه ر٬ دانلود آهنگ کيا شادمان٬ دانلود آهنگ گرده بي گرده٬ دانلود آهنگ ليم گه ره٬ دانلود آهنگ نويد زردي٬ دانلود آهنگ هاي آذر قبادي٬ دانلود آهنگ هاي آرام بابان٬ دانلود آهنگ هاي احمد خليل٬ دانلود آهنگ هاي افشين مريواني٬ دانلود آهنگ هاي امير حسني٬ دانلود آهنگ هاي باران حکيمي٬ دانلود آهنگ هاي تيشکو٬ دانلود آهنگ هاي داوان٬ دانلود آهنگ هاي دلنيا رزازي٬ دانلود آهنگ هاي رافا٬ دانلود آهنگ هاي رافع٬ دانلود آهنگ هاي سهراب روزگرد٬ دانلود آهنگ هاي سيوان گاگلي٬ دانلود آهنگ هاي عدنان پا وه اي٬ دانلود آهنگ هاي عزيز ويسي٬ دانلود آهنگ هاي عمر گاگلي٬ دانلود آهنگ هاي فواد پيشوا٬ دانلود آهنگ هاي کاروان خباتي٬ دانلود آهنگ هاي کيا شادمان٬ دانلود آهنگ هاي نويد زردي٬ دانلود آهنگ هاي هادي احمدي٬ دانلود آهنگ هاي هژار٬ دانلود آهنگ هاي هژار رپر٬ دانلود آهنگ های عزیز ویسی و اصغر ایمانی٬ دانلود آهنگ هژار٬ دانلود آهنگ هژار رپر٬ دانلود آهنگ وروا٬ دانلود آهنگ يکم نيگا٬ دانلود ئه وين الهه خوشه ويستي٬ دانلود بوک و زاوا٬ دانلود سوزله کم٬ دانلود موزيک ويديو٬ دانلود موزيک ويديو HD٬ دانلود موزيک ويديو ئه مه وت٬ دانلود موزيک ويديو بلين به يار٬ دانلود موزيک ويديو تو ناتواني٬ دانلود موزيک ويديو جديد٬ دانلود موزيک ويديو جديد با کيفيت٬ دانلود موزيک ويديو جديد کردي٬ دانلود موزيک ويديو من و تو٬ داوان٬ دلنيا رزازي٬ رافا٬ رافع٬ رقص کردي٬ رقص کردی٬ سهراب روزگرد٬ سيوان گاگلي٬ عدنان پا وه اي٬ عروسي کردي٬ عروسی کردی٬ عزيز ويسي٬ عزیز ویسی٬ عزیز ویسی و اصغر ایمانی٬ عزیز ویسی و اصغر ایمانی آهنگ به یاد جاران٬ عمر گاگلي٬ فواد پيشوا٬ کاروان خباتي٬ کد پيشواز ئه وين الهه خوشه ويستي از امير حسني٬ کد پيشواز بوک و زاوا از سيوان گاگلي٬ کد پيشواز بي قرار از باران حکيمي٬ کد پيشواز پيي بلين از رافا٬ کد پيشواز تاقانه کي از نويد زردي٬ کد پيشواز چاره نوس از داوان٬ کد پيشواز خرنه از تيشکو٬ کد پيشواز دايه ممده به گورگه از هژار٬ کد پيشواز دل آرام از سيوان گاگلي٬ کد پيشواز زولفت از رافع٬ کد پيشواز ژياني خوش از آذر قبادي٬ کد پيشواز سردار از سهراب روزگرد٬ کد پيشواز سوري از عدنان پا وه اي٬ کد پيشواز سوزله کم از عمر گاگلي٬ کد پيشواز شاي گولان از عزيز ويسي٬ کد پيشواز طايه ممده به گورگه از هژار رپر٬ کد پيشواز کالکشن 2017 از کيا شادمان٬ کد پيشواز که ي شه و دادي از دلنيا رزازي٬ کد پيشواز کولبه ر از فواد پيشوا٬ کد پيشواز گرده بي گرده از عزيز ويسي٬ کد پيشواز ليم گه ره از کاروان خباتي٬ کد پيشواز وروا از افشين مريواني٬ کد پيشواز يکم نيگا از احمد خليل٬ کد پیشواز به یاد جاران از عزیز ویسی و اصغر ایمانی٬ کيا شادمان٬ متن آهنگ به یاد جاران از عزیز ویسی و اصغر ایمانی٬ متن آهنگ بي قرار از باران حکيمي٬ متن آهنگ پيي بلين از رافا٬ متن آهنگ تاقانه کي از نويد زردي٬ متن آهنگ چاره نوس از داوان٬ متن آهنگ خرنه از تيشکو٬ متن آهنگ دايه ممده به گورگه از هژار٬ متن آهنگ دل آرام از سيوان گاگلي٬ متن آهنگ زولفت از رافع٬ متن آهنگ ژياني خوش از آذر قبادي٬ متن آهنگ سردار از سهراب روزگرد٬ متن آهنگ سوري از عدنان پا وه اي٬ متن آهنگ شاي گولان از عزيز ويسي٬ متن آهنگ طايه ممده به گورگه از هژار رپر٬ متن آهنگ کالکشن 2017 از کيا شادمان٬ متن آهنگ که ي شه و دادي از دلنيا رزازي٬ متن آهنگ کولبه ر از فواد پيشوا٬ متن آهنگ گرده بي گرده از عزيز ويسي٬ متن آهنگ ليم گه ره از کاروان خباتي٬ متن آهنگ وروا از افشين مريواني٬ متن آهنگ يکم نيگا از احمد خليل٬ نويد زردي٬ هادي احمدي٬ هژار٬ هژار رپر

دانلود آهنگ کردی جدید

هزار موکریانی - چیشتی مجیور,کتاب چیشتی مجیور,دانلود کتاب چیشتی مجیور,هژار موکریانی,چیشتی

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
مدیر : برای پخش اثار ، تبلیغات ، انتقادات و پیشنهادات خود با شماره های 09148018445 تماس بگیرید
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
هردی سلامی آهنگ دانه به دانه
پخش آنلاین هردی سلامی - دانه به دانه بازدید : 130 views مشاهده
00:00
00:00

کانال رسمی کردموزیک در تلگرام

کانال رسمی کردموزیک در تلگرام

هزار موکریانی – چیشتی مجیور

دسته بندی : آلبوم ها تاریخ : جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶

هزار موکریانی – چیشتی مجیور

کتاب صوتی و بسیار زیبای هژار موکریانی به نام چیشتی مجیور

Download Audio Book By Hazhar Mukeriani Called Cheshti Mejever

پخش اینترنتی کاملا اختصاصی از رسانه کرد موزیک

هزار موکریانی - چیشتی مجیور

هزار موکریانی – چیشتی مجیور

هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,هزار موکریانی – چیشتی مجیور,دانلود آلبوم, دانلود آلبوم جدید, دانلود آلبوم جدید ایرانی, دانلود آلبوم هزار موکریانی, متن آلبوم چیشتی مجیور از هزار موکریانی, کد پیشواز چیشتی مجیور از هزار موکریانی, بیوگرافی هزار موکریانی, دانلود آلبوم های هزار موکریانی, هزار موکریانی, چیشتی مجیور, آلبوم,دانلود آلبوم,دانلود آلبوم جدید,دانلود آلبوم جدید کردی,دانلود آلبوم,دانلود آهنگ,دانلود آهنگ جدید,آهنگ کردی شاد , آدرس جدید کرد موزیک , آهنگ محلی , آهنگ کردی , عروسی کردی , رقص کردی ,دانلود آهنگ جدید کردی,دانلود چیشتی مجیور,دانلود آلبوم هژار موکریانی,کد پیشواز چیشتی مجیور از هژار موکریانی,هژار موکریانی,بیوگرافی هژار موکریانی,دانلود آهنگ های هژار موکریانی,اهنگ های رپ,کوردی,رپر بوکان,رپر بزرگ کورد,موسیقی اصیل کوردی, وردی سنتی,اهنگ سنتی کوردی,موزیک سنتی کوردی,اهنگ های سنتی کوردی,اهنگ های رسن کوردی,کوردی رسن,کوردی فولکلور,کوردی فولکلور قدیمی,اهنگ های کردی کرمانشاهی,اهنگ,اهنگ کرمانشاهی,اهنگ جدید,دانلود اهنگ,دانلود,اهنگ,جدید,دانلود اهنگ جدید,اهنگ جدید کردی,کرد موزیک,کرد موزیک,کورد,موزیک,سایتکوردی,اهنگ کردی شاد,کرمانشاهی,اهنگ های شاد,موزیک شاد کوردی ,دانلود اهنگ های شاد,kurdmusic,kords-music,kurdmusic.org,kurdmusic.in,kordmusic,kurdmusic,kurd,kurdi,ahangi kurid,danlod ahang,ahang sahd,alimardan,ahangi rasan,keteb kurid,ahang jadid,کتاب کردی,اهنگ کوردی,کتاب کردی صوتی,چیشتی مجیور کردی,هه زار,چیشتی مجیور هه زار,اهنگ کردی,هه زار موکریانی,هه زار کوردی,اهنگ های کوردی شاد,دانلود موزیک کوردی ,kord,music,kurdmusic.in,kurdmusic.net,kords-music.com,kurdmusic.com,kordmusic,kurdmusic.info,ahangshad kurid,mix kurdi,remix kurdi,remix kurdi rasan,ahang shad kurid,gorani kurid,ahangi rasan, ahangshad kurid, alimardan, danlod ahang, gorani kurid, keteb kurid, kord, kordmusic, kords-music, kords-music.com, kurd, kurdi, kurdmusic, kurdmusic.com, kurdmusic.in, kurdmusic.info, kurdmusic.net, kurdmusic.org, mix kurdi, music, radiokordi, radiokurdi, remix kurdi, remix kurdi rasan,آهنگ و تنظیم : کمال گنجی, اهنگ, اهنگ جدید, اهنگ جدید کردی, اهنگ سنتی کوردی, اهنگ شاد کردی, اهنگ های رسن کوردی, اهنگ های رپ, اهنگ های سنتی کوردی, اهنگ های شاد, اهنگ های شاد کوردی, اهنگ های عروسی, اهنگ های کوردی شاد, اهنگ های کوردی شا, اهنگ کردی, اهنگ کردی شاد, اهنگ کرمانشاهی, اهنگ کوردی, اهنگ کوردی, تصاویر کوردی, جدید, خواننده بوکانی سیامک رحیمی, خوانندگان مضهور کردستان, دانلود, دانلود اهنگ, دانلود اهنگ جدید, دانلود اهنگ های شاد, دانلود اهنگ کردی, دانلود اهنگ کوردی, دانلود موزیک کوردی, دلم تمرادیان, رپ های کورد, رپ کوردی, رپ کوردی فول, رپ کوردی, هنرمندان بوکانی, هه زار, هه زار موکریانی, پر, چیشتی مجیور هه زار, چیشتی مجیور کردی, کاریگر, کاریگر رپر, کارگر رپر, کتاب کردی, کتاب کردی صوتی, کرد, کرد موزیک, کردموزیک, کردموزیک کرمانشاه, کردی, کرمانشاهی, کورد, کورد موزیک, کورد موزیک شاد, کوردی, کوردی رسن, کوردی سنتی, کوردی فولکلور, کوردی فولکلور قدیمی, کوردی کرمانشاهی,موسیقی کردی,دانلود آهنگ های کردی,موزیک کردی جدید ,دانلود آهنگ های عاشقانه,دانلود موسیقی کردی ,موسیقی کردی سنتی,دانلود آهنگ کردی عاشقانه,اهنگ های جدید کردی , رادیو کرد موزیک,موسیقی کردی ,وبسایت رادیو کرد موزیک, وبسایت کرد موزیک, وبسایت موسیقی کردی , دانلود فول آلبوم کردی,دانلود آهنگ جدید کردی,موزیک کردی,دانلود اهنگ های کردی,هژار صالح – ریبوار, آهنگ جدید هژار صالح به نام ریبوار,هژار سالح آهنگ ریبوار,گورانی کردی

صفحه رسمی کرد موزیک در اینستاگرام                            کانال رسمی کرد موزیک در تلگرام                                           آدرس جدید کردموزیک

دانلود در حالت فشرده 

index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۱٫zip۲۲۰٫۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۲٫zip۱۹۶٫۴ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۳٫zip۱۹۵٫۴ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۴٫zip۱۸۳٫۸ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۵٫zip۲۱۲٫۵ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۶٫zip۲۲۶٫۹ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۷٫zip۱۷۹٫۸ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۸٫zip۱۸۴٫۲ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۹٫zip۱۶۸٫۹ MBOct-06-16

دانلود در حالت  تک تراک و بصورت قسمتی

 

index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۱٫MP3۱۸٫۸ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۲٫MP3۲۹٫۴ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۳٫MP3۲۷٫۱ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۴٫MP3۳۰٫۷ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۵٫MP3۱۸٫۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۶٫MP3۱۸٫۵ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۷٫MP3۱۹٫۴ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۸٫MP3۱۹٫۸ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۰۹٫MP3۲۰٫۹ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۱۰٫MP3۱۸٫۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۱۱٫MP3۱۹٫۷ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۱۲٫MP3۲۲ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۱۳٫MP3۱۹٫۲ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۱۴٫MP3۲۱ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۱۵٫MP3۲۰٫۷ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۱۶٫MP3۱۷٫۷ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۱۷٫MP3۲۰٫۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۱۸٫MP3۱۸٫۸ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۱۹٫MP3۱۸٫۵ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۲۰٫MP3۱۹٫۵ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۲۱٫MP3۱۹٫۹ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۲۲٫MP3۱۹٫۱ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۲۳٫MP3۱۷٫۷ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۲۴٫MP3۱۷٫۴ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور  ۲۵٫MP3۱۷٫۴ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۲۶٫MP3۲۸٫۱ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۲۷٫MP3۱۹ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۲۸٫MP3۱۹٫۵ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۲۹٫MP3۱۸٫۵ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۳۰٫MP3۲۰ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۳۱٫MP3۱۷٫۸ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۳۲٫MP3۱۸٫۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۳۳٫mp3۱۸٫۴ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۳۴٫mp3۱۹٫۱ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۳۵٫mp3۱۸٫۵ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۳۶٫mp3۱۷٫۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۳۷٫mp3۱۸٫۷ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۳۸٫mp3۱۷٫۹ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۳۹٫mp3۲۰٫۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۴۰٫mp3۱۷٫۷ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۴۱٫mp3۱۶٫۸ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۴۲٫mp3۱۷٫۱ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۴۳٫mp3۱۷٫۸ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۴۴٫mp3۱۷٫۸ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۴۵٫mp3۱۸٫۵ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۴۶٫mp3۱۸٫۷ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۴۷٫mp3۲۷٫۴ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۴۸٫mp3۲۵٫۴ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۴۹٫mp3۲۸٫۱ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۵۰٫mp3۲۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۵۱٫mp3۱۸٫۱ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۵۲٫mp3۲۷٫۸ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۵۳٫mp3۲۶٫۲ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۵۴٫mp3۲۶٫۵ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۵۵٫mp3۲۶٫۸ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۵۶٫mp3۲۶٫۱ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۵۷٫mp3۲۴٫۳ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۵۸٫mp3۱۷٫۲ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۵۹٫mp3۱۶٫۵ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۶۰٫MP3۱۸٫۴ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۶۱٫MP3۱۷٫۲ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۶۲٫mp3۱۶٫۲ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۶۳٫mp3۱۸٫۳ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۶۴٫mp3۱۷٫۹ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۶۵٫mp3۱۶٫۹ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۶۶٫mp3۲۴٫۸ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۶۷٫mp3۱۸٫۵ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۶۸٫mp3۱۷٫۲ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۶۹٫mp3۱۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۷۰٫mp3۱۸ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۷۱٫mp3۱۵٫۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۷۲٫mp3۱۵٫۲ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۷۳٫mp3۱۷٫۴ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۷۴٫mp3۲۵٫۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۷۵٫mp3۱۲٫۹ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۷۶٫mp3۲۲٫۳ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۷۷٫mp3۲۵٫۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۷۸٫mp3۱۷٫۷ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۷۹٫mp3۱۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۸۰٫MP3۱۷٫۳ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۸۱٫MP3۱۷٫۲ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۸۲٫mp3۱۵٫۹ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۸۳٫mp3۱۶٫۹ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۸۴٫mp3۱۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۸۵٫MP3۱۸ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۸۶٫MP3۱۵٫۹ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۸۷٫mp3۱۵٫۱ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۸۸٫mp3۱۶٫۶ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۸۹٫mp3۱۷٫۲ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۹۰٫mp3۱۵٫۳ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۹۱٫mp3۱۸٫۷ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۹۲٫mp3۱۷٫۳ MBOct-06-16
index - هزار موکریانی - چیشتی مجیور۹۳٫mp3۱۴٫۷ MBOct-06-16

پخش این اثر کاملا اختصاصی بوده و توسط وبسایت های دیگر و دیگر منابع کپی شده و تکثیر یافته است 

لطفا همچنان در انتشار این اثر زیبا کوشا باشیم تا تمامی فرزندان کرد زبان ان را شنیده و از سرگزشت چنین هنرمند و مرد بزرگی آگاهی کامل را داشته باشند

با تشکر از تمامی عزیزان و کاربران همیشه پایدار کرد موزیک

به این پست امتیاز دهید.
هزار موکریانی – چیشتی مجیور
4.07 از 22 رای
Likes13Dislikes5
کد پخش آنلاین این آهنگ برای وبلاگ و سایت شما
3,066 views مشاهده
دیدگاه کاربران انتشار یافته : ۲ - در انتظار بررسی : 5636
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

kurdpop
00
ناصر
پنج شنبه , ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
پاسخ

دست مریزاد، بنده به نوبه خودم ممنونم بابت به اشتراک گذاری این کتاب زیبا

Likes0Dislikes0
kurdpop
00
ڕەسووڵ
چهارشنبه , ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
پاسخ

زۆر سپاس بۆ دانانی ئەم کتێبە..دەستان خۆش ماندوو نەبن.

Likes0Dislikes0

نوشته ها تنها با تصویر
مطالب محبوب
پست بزودی
فیسبوک تویتر اینستاگرام کلوب آپارات تلگرام
تبلیغات متنی